Strifeldt gjenvalgt i NMCU

NMCU-lederen har tydeligvis en fornøyd gjeng motorsyklister bak seg og ble derfor valgt til en ny periode i ledersalen. Dette skriver NMCU på sine egne nettsider.

Da NMCU avholdt årsmøte i Fredrikstad sist helg la det avgående sentralstyret la fram en årsberetning som fortalte om et høyt aktivitetsnivå i NMCU i forrige driftsår. Det er svært gledelig at den sterke satsingen på medlemsutvikling nå endelig ser ut til å bære frukter; Med 200 flere medlemmer enn på samme tid i fjor har sentralstyret greid å snu den negative utviklingen.

Sunn økonomi
Samtidig har organisasjonen klart å opprettholde en sunn økonomi, der et budsjettert underskudd ble snudd til et lite overskudd. Dette skyldes først og fremst beinhard kontroll med kostnadene.

Sentralstyrets forslag til Virksomhetsplan for neste driftsår bar først og fremst preg av fortsatt arbeid med medlemsutvikling. Stikkord for dette virksomhetsområdet er synlighet. Ellers tar organisasjonen på seg store oppgaver på trafikksikkerhetsområdet, blant annet gjennom nok en landsomfattende SE OSS-kampanje og som medarrangør av en stor OECD-konferanse om MC-sikkerhet som skal arrangeres i Norge i 2008.

Ingen vil arrangere Norgestreff
Det var imidlertid litt bekymringsfullt at det til årsmøtet ikke hadde meldt seg én eneste søker til å arrangere Norgestreffet i 2009. Vi fikk dermed en lang og grundig debatt om Norgestreffet hadde vokst seg så stort at klubbene ikke lenger så seg i stand til å ta arrangementet? Årsmøtet trodde ikke det og ga det nye sentralstyret i oppdrag å finne en søker.

Det ble lagt fram et nøkternt, men realistisk budsjett. Budsjettet ble vedtatt med uendret kontingent.

Valgkomiteen hadde gjort en god jobb, og satt sammen forslag til nytt styre som både tok hensyn til kontinuitet og behovet for «nytt blod». Valgkomiteens forslag ble vedtatt uten motkandidater.

Er du fornøyd med jobben NMCU gjør?

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser