Støyende eksos redder ikke liv

Bråkende eksosanlegg blir mer og mer sosialt uakseptabelt og en studie utført av Politechnica University i Bucarest, i samarbeid med den rumenske motorsykkelorganisasjonen MotoADN har ettertrykkelig bevist at påstanden «Loud pipes save lives» er rent sprøyt. Eksperimentet gikk ut på å dra motorsykler til rødmerking på varierende avstand bak, på høyde med og foran en stillestående bil. Bilen hadde motoren i gang og og stereoanlegget på med varierende styrke for å etterligne reelle trafikkforhold.

Resultatet vil overraske dem som forsvarer sine rake rør med begrunnelsen «Loud pipes save lives»: For at bilføreren skulle kunne høre en motorsykkel som var 15 meter bak måtte den gitt over 135 dB (et jetfly som tar av gir ca 120….). Studien slår kategorisk fast: Støyende eksos redder ikke liv. Lyden en motorsykkel lager høres knapt av bilførere foran eller høres ikke før det er for sent til å ha innvirkning på bilførerens adferd.» Legg til den negative PR som skapes i forhold til alle dem som befinner seg eller bor ved veien og ta i betraktning at motorsykler og motorsyklister som gruppe kontinuerlig befinner seg under
lupen så er det tindrende klart: Støyende eksos redder ikke liv, men det kan føre til begrensinger i bruk av motorsykkel.
Kanskje vi skal snu på ordtaket: Silent pipes save our hobby.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser