Stort program for NMCU på messen

Mange av Bikes 60.000 lesere er også medlemmer i NMCU som er Norges største interesseorganisasjon for motorsyklister. Messen er viktig for NMCU som satser stort med egen stand og fullspekket opplegg.

Valgkamp
– Motorsyklister er velgere og snart er det valg. Dette er viktig for oss å få frem på messen. NMCU har fremmet fem saker som vi skal ha gjennomslag for i valgkampen til stortingsvalget 2009. Dette er ikke umulige saker. Vi ønsker blant annet å få innført en CO2-komponent i avgiftssystemet. Vi krever dessuten at motorsyklister ikke skal betale rushtidsavgift. Dette er en avgift som kommer, og det vil være feil hvis vi på to hjul skal betale en slik avgift, sier Morten Hansen i NMCU.

Les mer om de fem kampsakene på side 56 i Bike nummer 3 som er ute nå.

Seminarer
NMCU arrangerer tre seminarer som omhandler kampsakene. Disse finner du på hjemmesiden til NMCU.
NMCU har også laget en plakatvegg hvor alle klubber og motorsyklister som ønsker det kan formidle det de har på hjertet.
– Her kan alle som vil henge opp plakat, bare det omhandler motorsykler. Det kan gjerne være noen som søker etter turkamerater, sier Hansen.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser