Storfornøyd publikum

I forbindelse med messen gjennomførte Argus Analyse en undersøkelse blant de besøkende på Norges Varemesse. Svarene viser at arrangementet i alle høyeste grad må kunne kalles en suksess. For i tillegg til de tidligere omtalte besøkstallene var de aller fleste svært fornøyde i etterkant.

Hele 84 prosent svarte nemlig at de hadde et positivt inntrykk av messen. 77 prosent ville anbefale den til andre og 69 prosent svarte at de fant noe på messen som de sannsynligvis vil kjøpe senere.

90 prosent kommer tilbake
Ser vi enda dypere i materien var 89 prosent av de spurte menn, 66 prosent har egen motorsykkel og hele 90 prosent vil besøke neste messe.

Det er svært hyggelige tall både for alle som jobber med motorsykkel, men også for alle motorsykkelinteresserte. Positivitet genererer til mer aktivitet, noe som garantert kommer motorsyklistene til gode.

Hva likte du best med messen?

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser