Stor NMF-tropp til Abu Dhabi

Bike har den senere tiden jobbet med å få tak i NMF sine lisens- og regnskapstall, uten hell. Blant annet har reise- og møtevirksomhet for toppledelsen vært brukt som argument. Om argumentet holder vann får bli en annen diskusjon, men at ledelsen har vært på reisefot den siste tiden, er det i alle fall ingen tvil om.

På forbundets egne nettsider opplyses det nemlig at flere sentrale NMF-aktører den siste uken har vært på båtkongress i det arabiske emiratet Abu Dhabi. Og tro ikke at de har vært der på noe kosetur.

Intens møtevirksomhet
Norges Motorsportforbund skriver på sine nettsider at «intens møtevirksomhet er gjennomført og flere hundre regelforslag er behandlet. Kontinuerlig har det vært forhandlinger som berører norske interesser.»

De fortsetter:
– På årets konferanse har Norge hatt en betydelig mer sentral rolle enn hva som har vært vanlig i UIM-sammenheng. Dette henger nok mye sammen med at den sittende UIM-ledelsen med president Ciulli i spissen har involvert Norge og norske representanter på de viktigste prioriterte områdene for det internasjonale forbundet.

Seks norske representanter
Så involvert er altså Norge at både NMFs generalsekretær Roy Wetterstad, NMF-president Roy Øwre, forbundsadvokat Geir Lilletvedt, daglig leder i Norwegian Grand Prix Svein Elgvin, Grenansvarlig Offshore i Norges Båtsportforbund Øivind Dreier Sivertsen og seksjonsstyreleder Båt i Norges Båtsportforbund Frode Sundsdal var på plass i Abu Dhabi.

Om de ulike rollene de enkelte representantene fra Norge hadde skriver forbundet følgende:
– NMF-president Roy Magne Øwre har deltatt på en UIM konferanse for første gang som representant for fleridrettsforbundet NMF som innehar NA-rettighetene for båtsport i Norge. Han har fulgt en rekke av møtene og han var blant annet fremme på podiet for å motta en pris Norge ble tildelt for sin innsats på miljøområdet.
Svein Elgvin har ledet oppbyggingen av UIMs Miljøarbeidsgruppe og ledet fagkonferansen arbeidsgruppen holdt på en eksemplarisk måte.
Geir Lilletvedt er den mest erfarne UIM-delegaten i den norske delegasjonen. Han har gjennom deltakelse på mange kongresser opparbeidet et viktig kontaktnett og er den UIM har utpekt som ansvarlig for gjennomføring av valgene på generalforsamlingen. I år har han også ført en appellsak på vegne av en norsk utøver som blir ansett som en viktig prinsippsak som vil kunne få juridsk etterspill og betyning for fremtidens regelverk.
Øivind Dreier Sivertsen har fått en meget sentral rolle i den politiske ledelsen i offshoresporten. Han er bl.a. en viktig premissleverandør til utvikling av regelverk og sitter i både i Cominoff og OPC (Class 1).
Frode Sundsdal er medlem av Council og har i denne sammenheng et svært tett program gjennom hele konferanseuken. Av de prosjekter han har vært involvert har særlig The Youth Development Program blitt viet mye oppmerksomhet. Videre har uken gått med til regelforslags behandling i Cominsport og formula komiteen samt kalendermøte.
– Generalskretærene er aktive aktører på internasjonale sportskonferanser. Dette gjelder også for den norske generalsekretæren Roy N. Wetterstad. Han har blitt trukket aktivt med i flere av de tyngste politiske prosessene som UIM har hatt de sise par årene. President Chiulli takket han da også spesielt i sin hovetale for dette og for å ha ha vært den fremste aktøren for å bringe de internasjonale motorsportorganisasjonene sammen i et viktig samarbeid. UIM har også bedt Wetterstad om å lede arbeidet for å utvikle forholdet til IOC og få båtsporten med i ungdoms OL i fremtiden.

Overdrevet?
I enkeltes øyne kan det kanskje virke som litt overdrevet å sende hele seks personer fra Norge ned til en slik kongress, men dette avviser NMF på sine nettsider:
– Siden det har vært en del spekulasjoner om kostnader på Facebook nevnes at NMF avdeling Norges Båtsportforbund kun må bære de fulle kostadene ved Øivind Dreier Sivertsens deltakelse. Mesteparten av kostnadene for Frode Sundsdal er dekket fra UIM. Det samme gjelder for Svein Elgvin.

– President, generalsekretær og forbundsadvokat representerte fleridrettsforbundet. (Altså avdelingsforbundene Norges Båtsportforbund, Norges Motorsykkelforbund, Norges Radiostyrt Motorsportforbund og Norges Snøscooterforbund, red anm.) Alle økonomiske disposisjoner er selvsagt i henhold til vedtatte budsjett og planer.

– Det kan beroliges med at ingen av de norske representantene er på kosetur. Det gjøres en stor arbeidsinnsats og det blir dessverre ikke noe ekstra tid til å oppleve noe særlig av alt det spennende området har på by på. De offisielle sammenkomstene med middager, underholdning og statslederes tilstedeværelse gir likevel en fin avveksling fra møtehveragen under en slik konferanse.

Riktig prioritering
NMF-president Roy Øvre fastholder i et intervju i dag at han mener at forbundet har prioritert riktig ved å ta med seks mann til båtkongressen.
– Jeg har ingen grunn til å rettferdiggjøre at vi har representert Norge og satt oss selv på kartet som en sterk båtnasjon. Vi har hatt folk i verdenstoppen hele tiden i disse idrettene, så vi har ingenting å være flaue over, det vil jeg at du understreker.

Selv var han først og fremst med for å høste erfaringer.
– Jeg var først og fremst med for å lære. Jeg er tross alt den øvestste ansvarlige i forbundet. Skal vi komme oss videre, så må vi lære. Nå er det ikke sånn at jeg er med på alt av internasjone kongresser og møter, men noe må vi prioritere, sier Øvre til Bike.

Men båtsporten i Norge er ikke spesielt stor?
– Nei, båtsporten i Norge er ikke stor, det er riktig det, men vi mener det var riktig å prioritere dette. Siden vårt forbundsting har vært med på å vedta at vi skal være med å engasjere oss interasjonalt, så gjør vi det. Midlene er også øremerket, men folk må gjerne kritiserre oss for at vi har prioritert dette.

Han fortsetter:
– Jeg gjør ikke dette for moro skyld, men fordi det er en del av jobben min og det som jeg er valgt for å gjøre. Hvis noen mener det ikke er jobben min, så er det faktisk ikke riktig. Jeg vil være med å bidra og sette Norge på kartet også internasjonalt, avslutter Øwre.

Hva mener du? Er det en riktig prioritering av NMF å bruke tid og ressurser på dette?

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser