Staten subsidierer beskyttere

Det er ennå ikke tatt noen avgjørelse i spørsmålet, men ifølge det italienske magasinet Motociclismo skal forslaget om subsidierte beskyttere for italienere stamme fra landets transportkommisjon, og ha dukket opp som et punkt i et forestående budsjettarbeid.

Forslaget, som ifølge opplysninger kan redusere kostnadene for en ryggbeskytter med 50 prosent, er kommet til etter at myndighetene har sett nærmere på komplikasjoner etter motorsykkelulykker. Nettopp det å kjøre uten ryggbeskytter skal ifølge disse undersøkelsene økt risikoen for alvorlige skader med 63 prosent.

Hvis forslaget går gjennom, skal det omfatte ryggbeskyttelse, men også de airbagsystemene som ventes å ta veien ut på markedet i større utstrekning innen kort tid. En skal halvere kostnadene for disse beskytterne ved hjelp av statlige subsidier som er beregnet til å koste 2,5 millioner euro.

Ved å redusere kostnadene til sluttkunder, forventes det imidlertid en økt bruk av beskyttere, og dermed vil antallet alvorlige skader bli redusert. Anslagsvis vil den italienske staten på denne måten spare 21 millioner euro per år som ellers ville ha gått til legebehandling og rehabilitering.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser