Spørreundersøkelse om fremtidens motorsykler

FEMA, Federation of European Motorcyclists Association, vil undersøke hvordan motorsyklister ser på fremtidens problemer og løsninger. Klikk her for å svare. Du kan svare på norsk.

FEMA opplever press fra storbyer om å forby eldre motorsykler som bare klarer de eldre utslippskravene (Euro3 og tidligere), og noen vil ganske enkelt forby motorsykler i storbyer eller innføre bompenger. Dette vil igjen medføre større etterspørsel etter nyere motorsykler som er bensingjerrige og har lavere utslipp.

Spørreundersøkelen er for at vanlige motorsyklister skal komme med sitt syn på saken og fortelle hvordan de vil opptre ved spesifikke lovendringer. Det tar ikke mange minutter å svare, så vi oppfordrer deg til å delta!
 

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser