– Spillemidler skal ikke brukes til privat fortjeneste

Bike har i hele dag forsøkt å få en uttalelse fra generalsekretær Inge Andersen i Idrettsforbundet om hans synspunkter på det idrettspolitisk kontroversielle faktum at Norges Motorsportforbund har stiftet et LTD-selskap i Storbritannia. Det reiser seg naturlig nok store etiske og idrettspolitiske spørsmål når et forbund som er basert på offentlig støtte velger å gå omveien rundt et norsk aksjeselskap og registrerer et datterselskap i utlandet.

Inge Andersen har vært opptatt med OL-spørsmål i Stortinget i dag, og har dessverre ikke vært tilgjengelig for kommentarer. Vi har imidlertid snakket med kommunikasjonssjef Per Tøien som understreker det samme som vi skrev i går, at det ikke er uvanlig med datterselskap i særforbundene, men at han ikke kjenner til andre særforbund som har valgt en LTD-løsning.
– NIF er kun kjent med denne saken via Bike, og vi har ikke fått noen formell henvendelse om saken. Motorsportforbundet er en selvstendig aktør og må selv svare for egen organisasjon. Men vi vil ta kontakt med NMF for å få fakta i saken, sier han.

Lånte 350.000 NOK til LTD-selskapet
Etter det Bike leser av regnskapet til NMF, ble det i 2010 lånt 350.000 kroner fra Norges Motorsportforbund til Norges Motorsportforbund LTD. Det har ikke lyktes å få dette bekreftet fra NMF i dag og vi kommer tilbake med informasjon omkring dette så snart vi har fått svar fra NMF. Det er som kjent Motorsportkonferanse denne helgen, og NMF-ledelsen har trolig hektiske dager.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser