Spar reisetid – kjør motorsykkel

Mobility Test sammenligner reisetid og kostnader for en typisk arbeidsreise med ulike transportmidler i flere land, etter de samme kriterier. Den norske testen ble gjennomført en tirsdag i begynnelsen av september fra et boligstrøk like utenfor Ski sentrum og inn til T-banestasjonen på Helsfyr i Oslo. Det vil si en strekning på 2,87 mil langs E18. En sammenlignet reisetiden med personbil (Lexus RX400Hybrid), motorsykkel (BMW F800GS), lett MC (Vespa GTS125), moped (Vespa Primavera 50) og tog/T-bane. Samtlige forlot Statoilstasjonen i Ski klokken 07.42.

Bilføreren kjørte ned til E18 og traff stillestående kø omtrent ved Nordstrand. Herfra gikk det i sneglefart inn til Operatunnelen, der trafikken løste seg opp. Vedkommende ankom Helsfyr kl 08:47, en reisetid på 1 time og 5 minutter.

Den kollektivreisende gikk ned til Ski jernbanestasjon og tok toget inn til Oslo S. Fra Jerbanetorget T-banestasjon tok han linje 4 til Helsfyr. Ankomst Helsfyr var kl 08:37, hvilket gir en reisetid på 55 minutter.

Moped er forbudt langs E18 der det ikke er kollektivfelt, så mopedføreren måtte kjøre lokalveier inn til Fiskevollbukta. Det ga ham en litt lengre reisevei (3,4 mil). Han ankom Helsfyr kl 08:37, med andre ord samme reisetid som ved å kjøre kollektivt.

Motorsyklistene kjørte rett ned på E18. Da de traff køen ved Nordstrand, fortsatte de i kollektivfeltet der farten lå omkring fartsgrensen på 50 km/t. Da kollektivfeltet nærmet seg slutten ved Ulvøya, passerte de en stadig voksende kø av elbiler. Ved Sjursøya stod trafikken nesten stille, men selv uten kollektivfelt og med mye vegarbeid kjørte de enkelt mellom bilrekkene. Ankomst Helsfyr kl 08:09 – en reisetid på bare 27 minutter.

Med andre ord  vil bruk av motorsykkel i stedet for bil, selv på en kort arbeidsreise, kunne gi en daglig tidsgevinst på mer enn en time. Se videoen fra NMCUs hjemmeside her.

Det er bred enighet blant europeiske myndigheter om å sette i verk tiltak som begrenser bruken av personbil som transportmiddel i byene. Det er først og fremst en rask utbygging av kollektive transportløsninger og tilrettelegging for økt bruk av tråsykkel som skal få folk til å la bilen stå hjemme. Men europeiske myndigheter innser at det ikke er realistisk at alle vil gi slipp på den friheten et personlig motorisert transportmiddel gir. Derfor er økt bruk av motoriserte tohjulinger også tatt med i EUs løsningsmodeller.


Bildet er tatt av Stig-Roar Martinsen.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser