Søknad om MC-pendlerparkering avslått

20. oktober fikk NMCU avslag på sin søknad om videre arealdisponering til motorsykkelparkering for pendlere. I praksis betyr dette at de plassene NMCU fikk etablert i samarbeid med bymiljøetaten og trafikketaten for rundt 15 år siden, forsvinner uten å bli erstattet.

Byrådets visjon om bilfritt byliv har også gjort hverdagen vanskeligere for motorsyklister. Det tilbys verken alternativer til plassene som forsvinner, eller flere plasser til redusert pris i parkeringshusene. Treffparkeringen i sentrum gjelder som kjent bare noen få timer på onsdagskveldene.

Det er tydeligvis ikke noe argument at både biler og motorsykler nå vil kjøre rundt og rundt og jakte på plasser, noe som er både miljøfiendtlig og trafikkfarlig.

I sommer møtte politisk ansvarlig i NMCU Geir Strand byrådsleder Raymond Johansen for å snakke motorsykkel, og blant annet innrømmet byrådslederen den dagen at en motorsykkel tar mindre plass enn en bil. Men Geir Strand har nå sendt flere konkrete spørsmål til sentrale Oslo-politikere uten å få svar.

Sentrale spørsmål er om siste ord nå er sagt, om det er mulig å få kommentarer til avslaget, og om man kan diskutere kompromisser vedrørende pendlerparkering innenfor Ring 1. NMCU lurer også på hva Øvre Vollgate og Tollbugata (et ellers folketomt sted) nå skal brukes til, og foreslår en prøveordning som eventuelt kan legges ned hvis den ikke brukes.

Som kjent tar motorsykler og mopeder både mindre plass, bruker mindre bensin, og kan kjøre mellom feltene ved kø. BIKE slutter seg til NMCUs frustrasjon; det er ingen skam å snu for byrådet i denne saken. Uansett må en kunne forlange en begrunnelse for avslaget.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser