SMS-radar under utvikling

Det er ComSonics fra Virginia, USA, som har jobbet med en ny type radar som skal fange opp SMS-frekvenser. Frekvensen for SMS skiller seg fra en telefonsamtale, så tanken er at den kun skal fange opp de som sender SMS.

Det finnes visse problemer med ComSonics produkt. Blant annet at en ikke kan skille mellom en SMS-ende fører og passasjer. Dermed vil kjøretøy med bare fører være aktuelle å fange inn for radaren.

I skrivende stund uttaler firmaet at radaren begynner å bli produksjonsklar, men det gjenstår å løse visse juridiske problemer før politiet kan benytte den.

Noe vi bør få her til lands?

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser