Smil til motorsyklistene – de sparer miljøet vårt

Motoriserte tohjulinger viser seg å ha store fordeler sammenlignet med alle andre motoriserte veitransportmidler – spesielt i forhold til klimaendringer og CO2-utslipp.
– Selv sportsmotorsykler med høye ytelser forbruker mellom 55% og 81% mindre drivstoff enn biler over samme veistrekning i rushtida, poengterer leder Hans Petter Strifeldt i Norsk Motorcykkel Union (NMCU). Tallene han viser til er hentet fra European Commission Motor Vehicles Emissions Group.

Store utslippsreduksjoner
– Mens vi venter på helt rene motoralternativer som for eksempel hydrogen, er det fint å vite at produsentene av motoriserte tohjulinger i løpet av syv år har klart å redusere CO2- og hydrokarbonutslippene med hele 94% (!) og nitrogenutslippene med 50%, fortsetter Strifeldt.
– Legg til betydelig lavere driftstid (fordi tohjulinger kan kjøre i kollektivfelter og mellom stillestående kø) og lavere drivstofforbruk, så har vi et utrolig miljøbesparende transportalternativ, sier han.

Moderne transportløsning
Motoriserte tohjulinger har lenge vært en del av de europeiske storbyenes transportløsninger. Roma og London ville vært kvalt av køer var det ikke for tohjulingene.
– Men det er enda flere gevinster: Du får minst 4 tohjulinger inn på en parkeringsplass; de trenger ikke ytterligere kostnadskrevende og miljøødeleggende nedbygging av arealer i og rundt de store byene, og de er et reelt alternativ til sykkel der avstandene er store, sier Strifeldt.

Enkle grep
NMCU-lederen mener regjeringen kan gjennomføre noen enkle og kostnadseffektive tiltak for å stimulere folk til å bruke motoriserte tohjulinger fremfor biler:
– Fjerne avgiftene på 125 ccm scooter/lette motorsykler, fordi vi i Norge har noe lengre avstander enn på kontinentet og derfor trenger et litt raskere fremkomstmiddel
– Tillate økt hastighet fra 45 km/t til 60 km/t på mopeder, fordi det gjør mopedisten i stand til å følge trafikken i byene, noe som gir en sikkerhetsgevinst
– Fortsatt tilgang til kollektivfeltet, fordi det gir fremkommelighetsgevinster
– Fortsatt gratis passering i bomringer
– Fritak fra eventuelle fremtidige rushtidsavgifter
– Rimelig moped- og lettmotorsykkelopplæring i skolen

– Så smil til motorsyklistene neste gang du ser dem, og slipp dem frem i trafikken. De sparer nemlig miljøet vårt for mange tonn klimagasser, konkluderer Strifeldt.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser