Smart dekkontrollør

Tire Watch, basert på kjent Siemens/VDO-teknologi, er en lufttrykk-kontroll som gir førerne en sikker kontroll over dekkenes luftrykk og temperatur. Det kan være av avgjørende betydning.

Undersøkelser viser nemlig at over halvparten av motorsyklister og ATV-førere kjører rundt med for lavt lufttrykk i dekkene.
Dette kan være direkte trafikkfarlig, både fordi det påvirker komforten og kjøreegenskapene, men også fordi faren for punktering øker dramatisk.

Tire Watch holder hele tiden føreren oppdatert på dekkenes trykk og temperatur, og skal ifølge importøren gi følgende fordeler:
– sikrer kjøreegenskapene
– sikrer kjørekomforten
– reduserer bensinforbruket
– reduserer dekkforbruket.

Har du behov for en «dekkontrollør»?

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser