Slutt på «eggdeleren»?

– Europeiske regler for sikkerhet i trafikken tar ikke tilstrekkelig hensyn til motorsyklistenes sikkerhet. Motorsyklister har krav på bedre beskyttelse, sier Corien Wortman, nederlandsk medlem i Europaparlamentet, i en pressemelding som er datert den 10. april. Dette melder NMCU på sin nettsider.

– Jeg har sett noen krasjtester som gir et bekymringsfullt bilde av de farene motorsyklister blir utsatt for på europeiske veier. For eksempel burde rekkverk som forbedrer sikkerheten for bilførere, men som forverrer sikkerheten for motorsyklister, forbys med umiddelbar virkning. Særlig fordi det jo finnes løsninger som også er sikre for motorsyklister, sier Wortman videre i pressemeldingen.

Eggdeleren
Det farligste rekkverket består av stålkabler festet til eksponerte stolper, den såkalte «eggdeleren». Etter et vedtak i det nederlandske parlamentet er slike rekkverk er nå forbudt i Nederland.
– Etter min mening burde slike rekkverk forbys over hele Europa, sier Corien Wortman.

I samarbeid med FEMA framsetter Wortman nå et skriftlig spørsmål til EU-kommisjonen: Tilbyr det fysiske vegmiljøet i Europa tilstrekkelig sikkerhet for motorsyklistene? I henvendelsen appellerer hun til Kommisjonen om snarest mulig å forta en revisjon av de europeiske retningslinjene for infrastruktur og å inkludere MC-vennlige rekkverksløsninger i disse retningslinjene.

Dette har dere kanskje samme mening om for en gangs skyld?

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser