Skeptisk til ordningen med autoriserte motorsykkelverksteder

Østlyngen er innehaver og daglig leder ved Alta Scooter & MC i Finnmarks største by. Verkstedet er et av to autoriserte i Alta. Østlyngen sier til Altaposten at han er blitt skeptisk til ordningen vi har Norge:

– Vi har stadig besøk av folk fra Statens vegvesen. De kontrollerer at vi tilfredsstiller alle krav. Det går på kvalitetskontroll, verkstedforhold, at vi har kompetente folk, i det hele tatt at vi driver slik staten krever at vi skal drive. Sist fikk vi et par merknader, som vi måtte rette opp i, sier Østlyngen, som syns det er svært bra at det kjøres slike kontroller, men at hele systemet må håndheves strengere. Slik det fungerer i dag, slår det urettferdig ut, sier han til Altaposten.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser