Skal redusere antallet mc-ulykker ytterligere

Statens Vegvesen er i ferd med å revidere sin nasjonale strategi for motorsykkel og moped, og det arbeides også med konkrete tiltak mot mc-ulykker i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2018-2021.

Det har vært en nedgang i antall motorsykkelulykker de senere årene, men motorsyklister er fortsatt sårbare i forhold til andre trafikanter. Motorsykler utgjør bare fem prosent av kjøretøyparken, men er involvert i 20 prosent av dødsulykkene.

Statistikken viser at det i perioden 2010-14 har vært 38 prosent færre dødsulykker blant motorsykkelførere sammenlignet med 2005-09. På samme tid har antall motorsykler i trafikken økt med 22 prosent.

Risikoen for å omkomme er blitt redusert med 27 prosent for lett MC og 40 prosent for tung MC, ifølge en analyse TØI har gjort for Statens Vegvesen. Analysen er basert på etatens ulykkesanalyser av 254 dødsulykker i tidsrommet 2005-2014.

I dag arbeider Vegvesenet med en rekke tiltak, som omfattende føreropplæring, holdningskampanjer, rapportering av vegfeller, og riktig bruk av hjelm og verneutstyr.

I TØI-rapporten foreslås det flere ulike tiltak:

  • Øke motorsyklenes synlighet forfra, blant annet med nye frontlykter
  • Elektronisk nøkkel for å hindre kjøring uten førerkort
  • Bedre tyverisikring av parkerte motorsykler
  • Automatisk fartstilpasning (Intelligent speed adaptation, ISA) for å varsle føreren om for høy hastighet
  • Automatisk ulykkesvarsling
  • Mer målrettet politikontroll

 

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser