Skal bli enklere å drive med motorsport

Motorsporten utvikler seg stadig og engasjerer mange, både amatører og profesjonelle. Jeg ønsker å legge til rette for at flere aktører kan arrangere motorsportstevner, og at flere skal kunne kjøre lovlig i høy fart under trygge forhold på lukkede baner. Derfor foreslår vi nå endringer i regelverket om motorsport. Dette vil bidra til at de ulike motorsportmiljøene kan utvikle seg på en positiv måte, uttaler samferdselsminister Jon Georg Dale i pressemeldingen BIKE har mottatt fra departementet.

Vegdirektoratet sendte i går ut et forslag til endring av regelverket for motorsport. Ett av forslagene er at det skal bli mulig for flere forbund å drive med motorsport her i landet.

– Jeg ønsker å bidra til å øke konkurransen mellom dem som arrangerer motorsport. Det kan gi mer effektiv ressursbruk, lavere kostnader, og flere tilbud til dem som driver med sporten. Derfor foreslår vi nå å åpne for at flere motorsportforbund enn de to som har enerett i dag, skal kunne drive organisert motorsport. Videre foreslår vi at en også under trening til konkurranser, på kurs, og på såkalte banedager skal kunne kjøre raskere enn gjeldende fartsgrense når politiet tillater dette. I dag er det bare under konkurranser at en kan kjøre raskere enn fartsgrensen på lovlig vis, fortsetter samferdselsministeren.

– Det skal ikke være nødvendig å måtte ta hensyn til fartsgrenser når en kjører på lukket bane, og sikkerheten er ivaretatt. Ved å endre disse reglene åpner vi opp for at flere lovlig kan kjøre fort i trygge omgivelser, avslutter Dale.
 

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser