Sikker og trygg banekjøring

Arrangøren skriver i en pressemelding at de stiller med et knippe erfarne instruktører og vil fylle timene fra 16.00 til 21.00 med kjøring på bane, hvor fokus er sporvalg og flytkjøring rettet mot landeveiskjøring.

Det blir her anledning til å konsentrere seg om videreutvikling av egne ferdigheter, runde på runde uten forstyrrende elementer. Gruppeinndelingen garanterer deg 5 x 20 minutter med kjøring. De stiller også med ambulanse fra Sport Rescue Team, for din sikkerhet og vår samvittighet.

Lettere støykrav
Støykravene som noen kaller det er også lettet på mandag 8. juni. Denne kvelden er dB grensen på inntil 100 dB, dermed er slipon av den «milde sorten» mulig å bruke. Raceanlegg er bare å glemme.

Det gjøres oppmerksom på at kravet er strengere på kursene tirsdag 9. og onsdag 10. juni. Da er kravet/grensen inntil 90 dB.

Påmelding kan gjøres på www.banekurs.no og prisen er 750,-
Rabatt gis til den eller de som skal være med på et eller flere av de påfølgende dagskursene som holdes 9. og 10. juni. Meldes det på flere enn 10 stk samtidig gir arrnagøren en stk pris på 500,-

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser