Se oss!

«SE OSS!!» er budskapet fra Norsk Motorcykkel Union, slik at vi unngår de stygge kollisjonsulykkene som nesten alltid medfører store skader. «SE OSS!!» kampanjen går av stabelen lørdag 29. april.

For tjue år siden var de fleste ulykker velt eller utforkjøringer der motorsykkelen var det eneste involverte kjøretøyet. I 2005 var nær halvparten av alle ulykker med motorsykkel kollisjoner med biler og slike ulykker førte til 14 drepte og nesten 300 skadde motorsyklister. Motorsykkelmiljøet kaller disse kollisjonene for «SE OSS!! ulykker», fordi årsaken oftest er at motorsyklistene blir oversett av bilførerne.

En undersøkelse gjort av Transportøkonomisk institutt viser at så mange som 8 av 10 kollisjoner mellom bil og motorsykkel kan skyldes at bilførerne er uoppmerksomme og ikke overholder vikeplikten (TØI/1999/»Mopeder og motorsyklers synlighet»).
TØI undersøkelsen viser også at en motorsykkel eller moped er fullt synlig, men at bilførerne ikke er innstilt på å se etter de motoriserte tohjulingene, med kollisjoner som resultat.

Det medfører en livslang belastning å ha skadet eller drept et annet menneske i trafikken og alle bilførere som har skyld i «SE OSS!! ulykker» angrer voldsomt i etterkant. Det finnes derfor ingen grunn til å tro at de motoriserte tohjulingene blir oversett med vilje.

Den viktigste årsaken til at motorsyklene overses er nok at disse små og lette kjøretøyene ikke oppleves som truende for bilførerens egen sikkerhet. Det faktum at vogntog og busser sjelden overses er med og bekrefter denne forklaringen.

TØI undersøkelsen hevder at det mest effektive tiltaket mot «SE OSS!! ulykker» vil være å endre bilførernes innstilling. Motorsykkelmiljøet er derfor glade for at den nye føreropplæringen på bil fokuserer sterkt på det å være oppmerksom på motorsykler og mopeder.

Motorsyklistene sitter imidlertid ikke stille og venter på at den nye bilopplæringen skal gi positive effekter: – Vi tar selv ansvar for å hindre at kollisjoner skjer, sier Jan-Fredrik Møller, leder i Norsk Motorcykkel Union. Motorsyklistene har utviklet teknikker som gjør at vi unngår de aller fleste konfliktene med bilførere som ikke overholder vikeplikten.

– Vi tar høyde for bilførerne aldri ser oss og kjører deretter, fortsetter Jan-Fredrik Møller, men noen ganger er ikke dette nok og kollisjoner skjer, særlig tidlig på våren når bilførerne er uvante med tohjulingene og motorsyklistene i tillegg er litt rustne etter en lang vinter uten kjøring.

Derfor organiserer Norsk Motorcykkel Union nå en kampanje der motorsyklister står på kjøpesentre og bensinstasjoner over hele landet og deler ut løpesedler som minner bilførerne på at motorsyklistene nå er ute på veiene igjen. Flere steder har NMCU inngått samarbeid med Utrykningspolitiet og Statens vegvesen og deltar på disse etatenes kontroller.

Norsk Motorcykkel Union (NMCU) er interesseorganisasjonen til norske gatemotorsyklister. Organisasjonen ble startet i 1972 og har ca. 15.000 medlemmer. NMCU er høringsinstans for direktoratene og departementene i saker som angår motorsykkel og er fast medlem i MC-Rådet. NMCU er også aktivt medlem i den europeiske MC-organisasjonen FEMA – Association of European Motorcyclists’ Federations.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser