Se Oss i Agder

Årets Se Oss kampanje i Agderfylkene gikk av stabelen 11 mai og deltagelsen var svært god. NMCU Aust Agder kjørte kortesje fra Arendal og brukte en kombinasjon av hovedvei og lokale veier på tur mot samlingspunktet på YX vest for Lillesand. Fra Vest Agder kjørte kortesjen motorvei fra Kristiansand til samlingspunktet. Gledelig nok var de fleste aldersgrupper representert og maskinutvalget ga vel også et godt bilde av fordelingen av forskjellige modeller i Norge.

Vi fulgte kortesjen fra Arendal og la oss sist i en rekke som må ha vært 150 lang. Turen gikk problemfritt for kortesjens del, selv om farten på hovedveiene lå en god bit under fartsgrensen. Vi merket oss at enkelte medtrafikanter ble irritert i rundkjøringer, kryss og påkjørsler fra motorvei. Det er vel uunngåelig når en så lang kortesje skal holdes samle og vi har fortåelse for irritasjonen. På denne bakgrunne tok vi en prat med Vidar Schibstad som er styreformann i NMCU Vest Agder. Han kunne fortelle at på neste styremøte (kommende uke) vil styret i hans avdeling legge frem et forslag om at «Se Oss»-aksjonen droppes i framtiden og at tid og energi heller brukes på å samarbeide med MC-Forum (dvs. Statens Vegvesen og Fylkeskommunen) for om mulig å få til en TS-Dag (Trafikksikkerhetsdag). Dette må i så fall skje i samarbeide med NMCU Aust Agder, men prosessen er ennå ikke kommet så langt. Han presiser at NMCU ønsker å jobbe i alle sammenhenger som kan fremme trafikksikkerheten for motorsyklistene, og mener at en TS-Dag kanskje kan være mere konstruktiv enn «Se Oss» aksjonen. Han sier videre at det kan jo også tenkes at denne aksjonen oppleves negativt av medtrafikanter – en kortesje på 50 sykler++ som overholder fartsgrensene lager nødvendigvis litt kø innimellom…..

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser