Se og bli sett!

Piaggio vil forsterke mottatte radarsignaler fra selvkjørende biler og forsterke dem for å øke motorsykkelens radarsignatur og dermed dens synlighet.

Vi må bare venne oss til tanken: Det blir flere og flere «selvkjørende» biler på veien og de har hatt, har og vil etter all sannsynlighet fortsatt ha problemer med å «se» mindre kjøretøy som f.eks. motorsykler. Nå har vi sett at det begynner å komme radar på motorsykler som forteller at det er noen bak eller at sykkelen er for nær dem foran, men det løser ikke problemet nevnt over.

Piaggio vil gjøre MC mer synlig – elektronisk


Piaggio har sett nærmere på dette og kommet opp med en løsning som er like logisk som den er genial: Alle vet at når en katt skal gjøre seg skremmende gjør den seg stor og det er dette Piaggio vil gjøre nytte av, om ikke direkte fysisk. For at selvkjørende biler skal få øye på en motorsykkel må den registreres av bilens radar. En motorsykkel er såpass liten at det ikke alltid skjer, noe som allerede er bevist ved flere ulykker. Piaggio ønsker å gi motorsykkelen større radarsignatur og det gjøres ved at signalet som fanges opp fra bilens radar forsterkes før det sendes ut igjen. Dette gjøres ved hjelp av «enkel» og billig elektronikk. I tillegg til at reflekteringen forsterkes blir den også sendt ut over et mye større område,
noe som gjør at sykkelen blir sett selv om den er ute på siden av bilen – se bilde. Piaggo bruker to små reflektorer – en framme og en bak og de kan f.eks. integreres i baklykt og hovedlykt. Systemet er dessverre ikke produksjonsklart ennå, men det er søkt patent på det og løsningen er så genialt enkel at det vil forundre om det tar lang tid før den dukker opp.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser