Scorer høyt på Nikkeis Miljørangering

Undersøkelsen er ledet av Japans ledende business-avis Nihon Keizai Shimbun Inc., forkortet til Nikkei og er annerkjent over hele verden.

Undersøkelsen baserer seg på ledende japanske selskapers miljøpolitikk og metoder, både i Japan og resten av verden.

Redusering av CO2 utslipp fra dekk
Bridgestones høye rangering er et tydelig resultat av forpliktelsen konsernet har satt seg i forbindelse med å gjøre dekkene mer miljøvennlige. Bridgestone, verdens største dekkprodusent,
scorer høyt på «Anti-forurensing» og «Mål for å bekjempe global oppvarming».

Bil- og motorsykkelindustrien scorer høyt i år, med Toyota på førsteplass, Bridgestone på andre og Honda på syvende – og viser hvor viktig miljøaspektet er i denne bransjen.

Produsentene blir vurdert på følgende grunnlag: styresystem og langsiktige planer, antiforurensningsmålinger, resirkulering, produktmålinger, mål for å bekjempe global oppvarming, og kontormålinger.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser