Salgstallene for nyregistrerte motorsykler er lavere

European Association of Motorcycle Manufacturers ACEM, som er et interesseorgan for produsenter, har i disse dager publisert nye tall som viser at motorsykkelsalget i Europa har dalt med cirka 9,5 prosent.

Verdt å merke seg i rapporten er at salget av mopeder og el-motorsykler har økt. Mopedsalget steg med 26 prosent i Europa, og el-motorsykkelsalget gikk opp 20,4 prosent. Man kan med andre ord se en oppadgående trend for de batteridrevne kjøretøyene. Imidlertid skal det legges til at de kun utgjør 0,45 prosent av det totale salget i Europa. 
 

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser