Rudskogen Motorsenter risikerer stenging på permanent basis

Rudskogen Motorsenter risikerer stenging etter forsalg fra Statsforvalteren. Årsak er støyproblematikken.

Rudskogen Motorsenter ble åpnet i 1990 med en hovedbane på 1910 meter.
Nå risikerer det tradisjonsrike motorsportanlegget å måtte stenge hele juni og ellers måtte begrense seg til åtte søndager i året hvor det kun kan kjøres nasjonale og internasjonale løp grunnet det som betegnes som en alvorlig støyroblematikk rundt området. Dette fremgår i forslag til endret brukstillatelse fra Statsforvalteren datert 25 juni.
Rudskogen Motorsenter reagerer naturlig nok sterkt på forslaget og sier at mye av støyproblematikken skyldes aktivitetene til Borg MC og da i særdeleshet endurokjøringen. Forslaget fra Statsforvalteren har ført til sterke reaksjoner fra både Sarpsborgs ordfører og regionrådet i Indre Østfold – det hevdes at en slik innstramming vil kunne føre til at Rudskogen Motorsenter må stenge permanent ettersom det økonomiske grunnlaget langt på vei bortfaller, noe som vil kunne føre til alvorlige konsekvenser både for Sarpsborg og området for øvrig. Ordfører Sindre Martinsen-Evje undres på om Statsforvalteren har foretatt en konsekvensanalyse før forslaget ble fremlagt. Dersom forslaget går gjennom vil det bli fulgt opp videre gjennom departementene, sier ordføreren.
Vi kommer tilbake når mer nytt om saken foreligger.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser