Riktig omlegging av avgifter

– Motorsykkelimportørenes Forening (MCF) er tilfreds med at regjeringen innfører et grønt avgiftsskifte som stimulerer motorsykkelprodusentene til å lage produkter med lavere utslipp. Vi vet at lett motorsykkel har svært lave utslipp, og disse tohjulingene er et viktig transportmiddel både for ungdom og de som pendler inn til de store byene, uttaler MCF-styrets leder Steinar Sandbye i en pressemelding.

– Det er derfor et viktig bidrag til unge motorsyklister at regjeringen nå foreslår å fjerne stykkavgiften og dermed gjøre de lette motorsyklene avgiftsfrie, understreker han. 

MC er overbeskattet

Men MCF-lederen er ikke like fornøyd med med at regjeringen øker avgiftene for andre motorsykler:
– Det er synd at regjeringen tar igjen alle lettelsene ved å øke avgiftene for andre motorsykler. MC er sterkt overbeskattet ut fra et miljøståsted, og burde hatt samme rettferdige avgiftssystem som for eksempel biler, fortsetter han.  – Men når det først er slik at regjeringen ikke vil gjøre noe med totalnivået på avgiften, er det likevel en riktig innretning å la de lette og de mest miljøvennlige motorsyklene få visse lettelser, selv om det går smertelig utover noen andre produkter og kjøpere, avslutter Sandbye.

Regjeringen foreslår at avgiftsendringen skjer fra 1. juli, noe MCF er glad for.

Bildet er levert av MCF.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser