Riktig adresse?

Har du flyttet? Kommer ikke Bike til vanlig tid? Får du posten din ettersendt?

Da kan det være at adressen vi har registrert på deg ikke er riktig!

Er du det minste i tvil om det kan være noe kluss med din postadresse i Bike-systemet bør du derfor sende en oppdatering til abonnement@bike.no

Det du sender oss da er navn + adresse og gjerne ditt abonnementsnummer.

Merk e-posten med adresseoppdatering!

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser