Rekord og tunge dager i Bike

Web-rekord
Men la oss ta det litt hyggeligere først. I mai måned var 39.800 unike besøkende innom www.bike.no. Dette er solid rekord og en økning på 43 prosent sammenliknet med 2006. De nye websidene og større innhold har en stor del av æren, men det er liten tvil om at interessen for motorsykler er økende i Norge.

35 prosent markedsandel
En annen hyggelig hendelse er den solide markedsandelen til Bike i løssalget av bladet i butikk. For første gang noterte vi oss 35 prosent. Tidligere rekord var fra 2004 da vi hadde 33 prosent. Disse tallene er hentet fra bladdistributør Interpress AS.
Salget av magasiner og aviser har gått ned i butikkene de siste årene. Bike har også merket nedgang i salget i butikk, men vi har altså opplevd mindre nedgang en bladmarkedet generelt, ettersom markedsandelen vår er stigende.
Dessuten har samarbeidet vårt med motorsykkelmessen ført til at messebladet med 50.000 eksemplarer fører det totale opplaget rekordhøyt. Gjennomsnittlig solgt opplag i 2006 var på cirka 14.000 eksemplarer per nummer. Vi forventer de samme tallene i 2007. Da er abonnenter medregnet. Abonnement-massen har vært stabil i mange år, og det er vi glade for.

Viktig og nær medarbeider gikk bort
Så over til en trist årsak til at vi har hatt en hektisk periode. Bård Einar Kjøs (50) var frem til han gikk bort 17. mai i år den eneste personen som hadde arbeidet med Bike Norge kontinuerlig siden starten i 1995. Bård var vår faste oversetter og korrekturleser. Han gikk dessverre bort på selve nasjonaldagen. Bård vil bli et ufattelig stort savn for oss i den norske redaksjonen. Bård var selve kontiniutetsbæreren i Bike, med sitt nøyaktige språk og sin enorme kunnskap om motorsykler. Det var knapt et spårsmål han ikke hadde svar på. Bike nummer 7/2007 var dedikert til Bård, og du kan lese mer om han i dette nummeret hvis du ønsker.

Ha en fin sommer!
Morten Broks, redaktør Bike Norge

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser