Regjeringen vil gjennomgå fartsgrensene

Regjeringen ønsker å gjøre reisehverdagen til folk så enkel og effektiv som mulig. Vi ønsker dessuten å utnytte infrastrukturen vi bygger best mulig. Derfor ber jeg nå Vegdirektoratet vurdere om enkelte vegstrekninger som er dimensjonert for det, bør få høyere fartsgrense enn de har i dag, uttaler samferdselsminister Jon Georg Dale til NMCU.

Samferdselsministeren har bedt Vegdirektoratet om å kartlegge strekninger der fartsgrensen er lavere enn veien opprinnelig var dimensjonert for, og vurdere om fartsgrensen nå kan settes opp.

– Riktige fartsgrenser er vesentlig for å kunne utnytte eksisterende vei-infrastruktur best mulig. Den respekten trafikantene har for skiltede fartsgrenser avhenger dessuten av at grensene virker fornuftige og logiske ut fra hvordan trafikantene selv oppfatter forholdene på vegstrekningen. Derfor ber jeg nå om denne gjennomgangen, avslutter Dale.

Gjennomgangen skal inneholde beregningsgrunnlaget for de samfunnsøkonomiske vurderingene som er gjort på strekningene det gjelder.
 

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser