Reduserte avgifter ved bruk av karbon

OBSOBS: Dette var årets aprilspøk fra Bikeredaksjonen.

Flere av gasskraftverkene i verden som idag har skal ta i bruk CO2-rensing sliter med hvordan karbondioksidet skal håndteres. Etter rensing skilles karbonmolekelet fra de to oksygenmolekylene og de blir da sittende igjen med karbon i reneste form som må lagres.

Forskere internasjonalt har etterhvert kommet frem til at en god måte å håndtere dette på er å utnytte karbonet som material i karbonfiber. Dette gjør at karbonfiber kan lages på en betydelig mer miljøvennlig måte enn det som inntil nå har vært tilfelle. Problemet er at karbonfiber fortsatt er dyrt å fremstille og derfor er ikke behovet for karbonfiber idag stort nok til at dette kan utnyttes i rensingen av CO2 fra gasskraftverkene.

Skal gi subsidier
Myndighetene i flere land inkludert Norge har derfor kommet fram til at det skal gis betydelige subsidier i form av avgiftslettelser i produkter der karbonfiber inngår. Dette for å gjøre behovet for kabonfiber større. Det fokuseres spesielt på kjøretøy da bruk av karbonfiber her også gir et lettere kjøretøy som dermed slipper ut mindre CO2.

Dermed er dette gode nyheter for motorsyklister som kan tenke seg litt karbonfiber på motorsyklene sine i fremtiden, da både biler og motorsykler vil få en avgiftsreduksjon ut fra mengden karbonfiber brukt i kjøretøyet.

Du kan finne ut hvor mye billigere sykkelen din blir med for eksempel karbonfelger med avgiftskalkulatoren på www.toll.no.

Tror du fremtidens motorsykler vil inneholde mer og mer karbonfiber?

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser