Reagerer på forskjellsbehandling

Bike har fått tilgang til dokumenter som viser at Erling Sande har skaffet seg dokumentasjon fra Japan som tilsier at skifte av ECM (motorsykkelens digitale styringsenhet) ikke bør være nødvendig. Vegvesenet har likevel stilt dette som et krav, og dermed påføres suzukiførere som ønsker å oppgradere fra lav til full effekt økte utgifter.

Dokumenter fra fabrikken
Dokumentet Erling Sande har mottatt fra homologiseringsansvarlig i Suzuki i Japan forteller med tydelighet at det ikke er nødvendig å bytte ut ECMen dersom målet er å endre til full effekt. Homologiseringskravene tilfredsstilles like godt dersom eksisterende ECM modifiseres som hvis det byttes til ny ECM.

Har fulgt kravene
– Det hevdes at Erling Sande har fremlagt dokumentasjon hos myndighetene som har ført til at ECM må byttes, men det er feil. Vi har lagt frem dokumenter som vi har fått fra produsenten som forteller i klartekst at det både ved modifisering eller bytte til ny ECM på en lav effekt sykkel er i henhold til homologiseringskravene. Myndighetene godtok ikke denne dokumentasjonen, de hevdet det ikke var et testdokument. Vi hadde da i tillegg med egen benkkjøring av GSX-R600 laveffekt. Her hadde vi kjørt den i benk før og etter modifisering av ECM. Vi hadde også utskrift fra benkkjøring på sykkel hvor ECM var skiftet til full effekt, og grafene viste med tydelighet at de var 100 prosent lik. Dette ble heller ikke godkjent fordi målingene ikke var utført på en offentlig testlab.

Det forteller Lasse Reiersgård som er teknisk ansvarlig hos Erling Sande. Han har arbeidet intenst med denne saken i lang tid, og forsikrer om at de gjør det de makter for Suzuki-førerne. Han reagerer på det han opplever som forskjellsbehandling mellom de ulike merkene.
– Vi har sett dokumentasjonen fra andre merker, og det overrasker oss hvor enkelt de kan gjøre det. De har heller ikke dokumentasjoner fra offentlig testlab, slik vi er pålagt.

Vil gjøre det rimelig for eieren
– Det er viktig at Bike-leserne skjønner at vi ikke har gjort dette med forelegg. Vi mener det er viktig å få fram at all dokumentasjon som vi har fremlagt for myndighetene ikke var «bra nok», og at vi har gjort alt i vår makt for å gjøre dette billigst og enklest mulig for forhandlere og ikke minst sluttbruker, avslutter Reiersgård.

Statens vegvesen ved Roy Inge Tveitan svarer følgende på dette:

– De dokumentasjonene som ble fremlagt for Statens vegvesen inneholder opplysninger om endring av motoreffekt ved utbytte av ecu/ecm. Vi er forøvrig klar over at disse boksene ser like utvendig, men nummeret på boksene forteller hva innholdet er. Dette kommer helt klart frem av dokumentasjonen. Det er også riktig at det ble fjernet en ledning fra ledningsnettet som knyttes til boksen for å få høyere effekt, noe de også gjorde men dette finnes det altså ikke noe underlag på som Statens vegvesen kan godta.

Han sier videre:
– Det er for så vidt riktig at de fremla en utskrift av en effektmåling som ikke kunne legges til grunn ved avgiftsberegning da dette kom ifra en privat aktør. Det har som tidligere nevnt nå blitt fremlagt underlagsdokumentasjon med riktig effekt ved bytte av ECM.

Det betyr altså at Statens vegvesen ikke godtar dokumentasjon fra selve produsenten, som i dette tilfellet er Suzuki Japan. Etter det Bike erfarer, er det ingen øvrige motorsykkelmerker i Norge som har fått så omstendige krav i slike saker. Erling Sande var tidligere involvert i en rettssak hvor de ble bedragerisiktet nettopp på grunn av påstand om avgiftsunndragelse. Saken gikk helt til høyesterett og Suzuki-importøren ble frikjent. Det er ikke uten grunn enkelte stiller spørsmål om det var det sviende nederlaget som nå fører til at Suzuki nå får betydelig strengere krav enn sine konkurrenter. Dessverre er det du som Suzuki-fører som må lide.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser