Prøv nye racingformer under Bike Week

I Karlskoga er de kreative når det gjelder å prøve nye konsepter, og det setter vi i Bike pris på. 23. juli får du selv anledning til å teste om dette er noe for deg.

Time Attack: Kjøres mye innen bilsport. Som navnet sier er det kjøring mot klokken og individuelle prestasjoner som gjelder.Time Attack kan deles inn i klasser om ønskelig. I dag kjøres dette uten publikum på bilsiden, men en får mye kjøretid for relativt lave kostnader siden en ikke trenger å ha fullt så mange sikkerhetsfolk når det er så få på banen samtidig.

Bracket Racing:  Stammer fra dragracing, og betyr at du kjører mot likemenn hele tiden. Her kan en i utgangspunktet benytte hvilken motorsykkel en vil bare du overholder sikkerhetsreglene vedrørende bremser og lydnivå. Når du melder deg på, oppgir du sannsynlig kvalifiseringstid på den aktuelle banen.  Så deles førerne inn i ulike grupper etter oppgitt tid. Hvis en for eksempel blir 80 stykker, deles førerne inn i fire  grupper à 20 for testing. Hvis det viser seg at noen ligger i feil gruppe, omplasseres disse. Så kjører de nye gruppene kval, og deretter race etter kvalresultatene, der en nok en gang kan skifte gruppe foran racet. Siden en kjører mot likemenn, blir det færre farlige forbikjøringer, og du får sjansen til å bryne deg mot andre førere enn ved ordinære roadracing-stevner.

Last man standing: Kanskje et av de mest publikumsvennlige oppleggene av alle.  Hvis det for eksempel er 16 førere, så kvaler en inn som vanlig og stiller opp til start, men for hver runde ryker sistemann ut og må kjøre inn i banedepotet til det kun gjenstår en fører etter 16 runder – last man standing!

Torsdag 23. juli skal som sagt alle konseptene prøves for å teste hva både førere og publikum setter mest pris på!

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser