Positiv utvikling i trafikken

I 1992 var tallet tre ganger så høyt, opplyste Torbjørn Kaarud i Motorsykkelimportørenes Forening under MC-messen i Lillestrøm. Tallene for mopedulykker viser også en gledelig tendens.

– Det er flere grunner til den gledelige utviklingen, sier Kaarud. Han mener at det særnorske og forbilledlige samarbeidet mellom importører, myndigheter, trafikksikkerhets-organisasjoner, trafikkskoler og mc-klubber har ført til de flotte framgangene. Alle involverte parter har dratt i samme retning og satt sikkerheten i fokus gjennom målbevisst og effektivt arbeid over mange år.

– Slik har Norge fått Europas beste føreropplæring på MC og de norske MC-førerne er uten tvil verdensmestere i å kle seg sikkert når de kjører, mener Kaarud. Stadig flere MC-er selges nå med utstyr som virker positiv på sikkerheten. ABS-bremser og avansert dekkteknologi er eksempler på slikt. For førere og passasjerer er det også mer og bedre sikkerhetsutstyr på markedet enn noen gang. – Og de fleste velger heldigvis å bruke det, sier Kaarud.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser