Politiet tar flere fartsbøller

Ifølge dagens utgave av Aftenposten har over 1 800 personer blitt ufrivillige fotgjengere i løpet av det første halvåret av 2006.
UPs valg av metode og taktikk kan ha medvirket til de høye tallene: Sivile biler har erstattet flere av de uniformerte bilene til Utrykningspolitiet (UP). De nye sivile bilene mangler noe av utstyret som tidligere gjorde at råkjørerne oppdaget at de passerte lovens lange arm.
De sivile bilene har nemlig ikke lenger nødvendigvis to-tre antenner og blålys i form av store ekstralys i grillen. Moderne videokameraer er dessuten så små at de knapt synes i frontruten på politibilen.

Stor økning i førerkortbeslag
– Vi fokuserer på å ta de som kjører mye for fort. Vi har utvidet den sivile kjøretøyparken vår og det kan ha medvirket til flere beslag av førerkort, men det er for tidlig å si noe sikkert, sier Roar S. Larsen, konstituert sjef for Utrykningspolitiet til Aftenposten.

Tallene fra Utrykningspolitiet viser en klar tendens: Antallet beslag av førerkort økte med mer enn 18 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Og antallet reaksjoner fra UP, i form av forelegg eller beslag av førerkort, økte med nesten 27 prosent i samme periode.

Sivil politimotorsykkel
UP har ikke fått større ressurser eller flere patruljer, men bruker det man har litt annerledes.
– Vi er samme antallet hoder, men vi har gjort en endring i valg av metode, nettopp for å luke ut de som kjører veldig for fort og som har en adferd som er til fare for seg selv og andre i trafikken: Det gjelder blant annet forbikjøring og avstand til forankjørende.

– Det som er positivt er at antall drepte og skadede har gått ned og det er viktig å holde den trenden også i sommermånedene. UP prøver nå også ut en ny taktikk der mannskapet i en sivil bil samarbeider med føreren av en sivil politimotorsykkel.

Når råkjøreren passerer motorsykkelen i stor fart, blir bilen lenger fremme på veien varslet. På den måten unngår politiet å måtte kjøre svært fort for å ta råkjøreren.
– Vi har tatt i bruk flere sivile motorsykler, som vi ser som et viktig hjelpemiddel for å avdekke de som kjører med virkelig høye hastigheter. Disse er også utstyrt med video, avslutter Larsen til Aftenposten.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser