Politiet stopper flere med pillerus

Reseptregisteret viser at nær en halv million personer i 2016 hentet ut minst en resept på sterke smertestillende legemidler (opioider). Ifølge Vegnett var det rundt 470 000 personer i denne aldersgruppen som hentet ut minst en resept på sovemedisin eller et beroligende middel (benzodiazepiner og z-sovemidler). Mer enn 800 000 personer hentet ut resept på minst ett av disse legemidlene. 

Det er nettopp opioider, z-sovemidler og benzodiazepiner som medfører størst risiko i trafikken. 

Ifølge Vegnett stopper politiet flere med pillerus nå. I fjor stoppet de tre ganger så mange ruspåvirkede som for fire år siden. 

– Det er to til fire ganger så høy risiko for å bli involvert i en trafikkulykke med personskade hvis en for eksempel bruker sovemedisin og beroligende middel, forteller forsker Svetlana Skurtveit hos Folkehelseinstituttet.

20172803145058.png?itok=DS-aE3j4

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser