Politiet bør opplyse om kontroller

Etter et år med offensivt informasjonsarbeid, viser svensk politi til en effekt med lavere fart og færre bøter. Opplysningene går jevnlig ut på Internett og radio.

– Jo mer informasjon vi gir og jo oftere vi har kontroller, jo færre rapporter skriver vi, sier politiinspektør Samuel Sköldö i Stockholm til P4.

Effekten er ikke dokumentert med tall, men bygger på politiets egne erfaringer. Sköldö er overbevist om at de er på rett vei i forhold til hovedmålet om lavere fart:

– Det er bedre at de ikke kjører for fort, enn at vi må skrive ut en bot. Det er ingen ulempe at de vet hvor vi er, for da kjører folk forsiktigere enn ellers.

Lokal avgjørelse
Det norske Politidirektoratet vil ikke lage nasjonale retningslinjer. Det er opp til Utrykningspolitiet og det enkelte politidistrikt å bestemme hvor mye de skal opplyse om kontroller i forkant.

Politiinspektør Jan Guttormsen i direktoratet liker tankegangen, men vil ikke gå så langt som svenskene.

– Jeg synes det er nyttig at trafikantene blir oppmerksomme på at vi har kontroller. Jeg har ikke sansen for at man detaljert går inn og sier at i nøyaktig det og det veikrysset har vi nå kontroll. Men at man opplyser om kontroll i for eksempel Hamar, Lillehammer eller Bergen, det er helt greit, sier Guttormsen.

Dette er så langt prøvd ut litt i Norge, men ikke så organisert og omfattende som i Sverige.

Svensk anbefaling
Anbefalingen fra Sverige er imidlertid helt klar.
– Jeg anbefaler dette på det aller varmeste, sier Sköldö.
– Er det fortsatt noen kontroller som er hemmelige?
– Vi har ingen hemmelig kontroller. Vi har like mange kontroller, men folk vet hvor vi er.
– Blir ikke det kjedelig for politifolkene?
– Hederlighet varer lengst. Vi spiller ikke med skjulte kort. Vi er et åpent og synlig trafikkpoliti, sier Sköldö.

Han mener også at folk har fått mer tillit til politiet etter innføringen av mer åpenhet.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser