Pierer Mobility Group kutter 300 arbeidsplasser i Østerrike

KTM merker også et hardnende økonomisk klima, til tross for nye, spennende modeller

Pierer Mobility Group eier merkevarene KTM, Husqvarna og GasGas, og eier også 25 prosent av MV Agusta. I en kunngjøring sier PMG at 300 arbeidsplasser vil bli flyttet fra europeisk virksomhet til industripartnerne i Asia. Konkret betyr dette at de 300 jobbene går til kinesiske CFMoto og indiske Bajaj, firmaer som er tungt involvert i produksjon av en del av PMGs motorsykler.

PMG sier at de ugunstige økonomiske forholdene i Europa har ført til beslutningen om å flytte produksjonen av noen mellomklassemodeller og visse FoU-aktiviteter til de strategiske partnerne Bajaj Auto, India og CFMoto, Kina. Videre: – Dette gjøres blant annet for å utnytte kostnadsfordeler i disse regionene og akselerere utviklings- og industrialiseringsprosesser. Denne strategiske beslutningen er forbundet med en nødvendig reduksjon i staben på opptil 300 ansatte ved de østerrikske lokasjonene i 2024.»

Pierer Mobility Groups kunngjøring om overføring av disse jobbene fra Europa til Asia gjaldt også andre saker, inkludert salg av to av deres e-sykkel virksomheter – R Raymon og Felt – for å kunne fokusere mer på motorsykkelmerkene. Kunngjøringen sier også at for regnskapsåret 2024 blir rapportene delt inn i segmentene «motorsykkel» og «e-mobilitet», der sistnevnte foreløpig refererer til e-sykle. I fremtiden vil den siste inkludere alle elektrisk drevne tohjulinger, som f.eks. -motorsykler, e-minier og el-sparkesykler.

PMG forventer et vanskelig 2024. «Vi forventer at det globale økonomiske klimaet vil bli vanskelig i regnskapsåret 2024,» sa Pierer Mobility Group. «For Pierer Mobility Group vil 2024 være et år med konsolidering, et år som vil bli brukt til å styrke kjernevirksomheten. For å sikre konsernets lønnsomhet vil ledelsen i regnskapsåret 2024 gjennomføre kostnadsreduserende tiltak i størrelse tosifret millionbeløp. Styret forventer at salget forblir nesten uendret.»

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser