Parkeringsutfordringer i Oslo

NMCU er en av mange aktører som har engasjert seg i byrådets omstridte forslag om å opprette en parkeringsfri sone innenfor Ring 1 i Oslo fra og med juni i år, siden MC-folket i dag har flere reserverte gratis parkeringsplasser i området.

Byrådet i Oslo, som tiltrådte høsten 2015, annonserte tidlig at de ønsker et helt bilfritt sentrum, og bystyret opprettet prosjektet «Bilfritt byliv». NMCU deltok i et høringsmøte hvor organisasjonen kom med diverse synspunkter, blant annet ble det påpekt at motoriserte tohjulinger er en viktig del av løsningen på fremtidige trafikkutfordringer.
 
Asplan Viak la imidlertid høsten 2016 frem en plan hvor «bilfritt» ble endret til «parkeringsfritt». Dette vil gjøre det mulig å ta seg gjennom sonen og frem til de forskjellige parkeringshusene i området.

Kun 6 – 11 prosent av den motoriserte trafikken innenfor Ring 1 er privat. Flere gater har allerede forbud mot gjennomkjøring for to- og firehjulinger av hensyn til kollektivtrafikken. Og det er per dato svært få tilgjengelige parkeringsplasser på gateplan, med parkeringstider fra 30 minutter til to timer. Selv parkeringsplasser for el-bil vil ryke med det nye forslaget.
 
Enkelte parkeringshus har gratis plasser for motorsykkelpendlere, med halv bom ved innkjøringen som slipper tohjulingene forbi. NMCU har derfor henvendt seg til parkeringsselskapene for å se på mulighetene for en utvidelse av motorsykkelsonene. Det kan eventuelt betales noe for denne parkeringen, anslagsvis en fjerdedel av prisen for en bil. I tillegg har NMCU relansert Bymiløetatens tidligere idé om MC-parkering i noen av de mange ubrukte tilfluktsrommene under Oslo.

NMCU er dessuten i dialog med Bymiljøetaten om dispensasjon for MC-parkering i Studenterlunden på onsdagskveldene i sommerhalvåret, og begrunner forslaget med at dette er et viktig kulturinnslag i bybildet.
 

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser