Opppps…!

Bildet er en påminner om at vi motorsyklister ikke er alene på veiene i sommer. Sommer er synonymt med mye trafikk. Det samme var tilfelle nylig da Bike var ute på en liten luftetur. På retur fra Setesdalen møtte vi dette synet i en av svingene opp fra Seljord. En buss lastet med pensjonister var ikke helt heldig da de skulle kjøre ut på veien. Den lange bussen satte seg fast med buken i asfalten, og dermed sto den bom fast.

Litt klønete sted å parkere en buss på, vil kanskje mange si.

Vi som kom vestfra hadde ingen problemer med å stoppe i god tid. Men dette er en kurve mange motorsyklister som har kjørt vestover kjenner godt. Sommeren for tre år siden knipset Bike-redaksjonen en del bilder til Bike Touring nøyaktig i denne kurven (bildet til høyre).

Vi er rimelig glade for at bussen ikke sto det den gangen…

Har du noen gang kommet ut av en kurve i høy fart og fått en overraskelse foran deg?

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser