Oppgitt over eget forbund

NÅR SKAL DETTE TA SLUTT ?

KAN MAN IKKE AKSEPTERE ET NEDERLAG ?

Så har sentrale myndigheter tatt en avgjørelse og dette må vi forholde oss til. Allikevel er det en gruppe mennesker som ikke vil akseptere denne avgjørelsen.

Dette til tross for at Norges Motorsportforbunds øverste ansvarlige fra talerstolen i Sandefjord i april i 2005 bombastisk hevdet at man måtte akseptere og respektere en demokratisk avgjørelse !
Slå den dere. Dere vet hva som er skjedd etter denne farsen i Sandefjord. Vi andre har da måtte akseptere og erkjenne de faktiske forhold og avgjørelser.

Maken til surmuling har vi aldri opplevd, og gudene skal vite at mange av oss den siste tiden har måtte svelge mye rart og opplevd litt av hvert fra sentralt hold i vårt «kjære» Motorsportforbund.

Den arrogante holdningen fortsetter med uforminsket styrke. Hele tiden påpekes det at pengene som nå går til Rudskogen Motorsenter, primært går til en aktivitet som er organisert utenfor Norges Idrettsforbund ? Hvem er det som sier at Rudskogen Motorsenter bare skal drive med bilsport ?
Med bakgrunn i vår kjennskap til klubbaktiviteter innen motorsykkelidrett i Østfold, og den aktiviteten som foregår på Rudskogen Motorsenter, vil dette være en STOR gave til alle som kjører på enten to eller fire hjul.

Selv kommer vi fra området hvor Vålerbanen er sentral, men vi kan allikevel ikke se at det er en katastrofe for norsk motorsykkelidrett at det ble Rudskogen og ikke Haslemoen.

Ut fra den informasjon vi sitter inne med er det lenge siden Eggemoen falt ut av konkurransen.
Det har den siste tiden kun dreid seg om de to eksisterende anleggene vi har på Østlandet, nemlig Rudskogen Motorsenter i Rakkestad og Norsk Trafikksenter på Braskereidfoss, Våler i Solør.

Vi respekterer avgjørelsen og gratulerer Rakkestad Kommune, våre venner i Borg Motorsykkelklubb, Harald Huysman og Rudskogen Motorsenter og alle andre involverte med tildelingen.
Det er med stor spenning vi ser fremover mot et nytt anlegg som fortjener statusen som sentralt motorsportanlegg i Norge. Selv får vi i Hedmark jobber videre for å forsøke å utvikle eksisterende anlegg på Vålerbanen og Haslemoen, slik at vi i fremtiden også kan tilby våre brukere et minst like bra tilbud.

Surmulinga fra NMF fortsetter med uforminsket styrke: – Om Norges Bilsportforbund vil kalle dette et hovedanlegg for bilsport må de gjerne gjøre det. Men det er opp til Norges Motorsportforbund å avgjøre hva som skal bli nasjonalt hovedanlegg for motorsport, og ikke KKD, sier generalsekretær Roy N. Wetterstad.

Nå får det vel snart være nok ! Hvor lenge skal vi måtte finne oss i denne arrogante holdningen fra sentralt hold i NMF ?

Hvorfor er NMF en idrettsorganisasjon som med alle tenkelige midler jobber mot sine klubber og utøvere ?

Alle de som anstrenger seg for å virkelig gjøre en innsats for sin klubb, sitt nærmiljø og sin idrett, og som sier i fra og protesterer mot urettferdigheten fra sentralt hold, blir nærmest regelrett tråkket ned i dritten.
Normale mennesker reagerer mot slike ting, og nå vet vi at det er mange sterke reaksjoner mot den siste tidens hendelser.

Skal ikke våre tingvalgte representanter jobbe for oss, og skal ikke administrasjonen i NMF være et serviceorgan for aktive utøvere og deres klubber ?
Det er mange år siden vi på grasrota følte det slik.
Pr. i dag oppfattes utøvere, tillitsvalgte på klubbnivå og alle klubber i Norge som et nødvendig onde som er til for administrasjonen og NMF sentralt. En tøff påstand som vi vet mange med oss er enig i.

Naturligvis forstår vi at man vil ha flere baner og anlegg, men nå må vi faktisk stikke fingeren i jorda og finne ut hvor vi befinner oss på kloden. Vi er ca 4,5 millioner mennesker i Norge, en håndfull som driver motorsykkelidretten roadracing, samt kanskje 100.000 andre motorsyklister som holder seg til landeveien.

Når skal man forstå at det vil være svært uklokt å bygge enda et anlegg, slik at det blir tre anlegg som skal konkurrere om kundene ? Ideelt sett ville det være topp for alle som bare trenger å møte opp, betale treningsavgift og vri på gassen.
Virkelighetens verden er en helt annen dessverre.

Pr. i dag er det to store klubber på Østlandet som arrangerer lisenskurser, treninger og løp innen roadracing, og disse to klubbene får det til å gå rundt økonomisk på en akseptabel måte, men heller ikke noe mer.

Tror man virkelig at det skal bli flere utøvere på treninger og konkurranser ved å bygge flere baner ?
Med dagens situasjon hvor antallet utøvere bare synker sesong for sesong, blir det vanskeligere og vanskeligere å få klubber til å satse på aktiviteter. Verre vil det garantert bli dersom vi også skal slåss om utøverne / kundene.

Derfor er det nå godt å registrere at det satses penger på et eksisterende anlegg, og ruster opp dette til et mønsteranlegg med masse gode muligheter til virkelig å få satt Norge på motorsportkartet.

En svensk baneansvarlig fortalte oss for en tid tilbake at det å bygge et eventyranlegg som skissert på Eggemoen, ville avstedkomme så store renter og avdrag på lån, at det ville være mer enn alle de svenske banene omsatte for på èn sesong !

Ut fra NMF sin handlingsplan fra siste forbundsting, skal riksanlegget for roadracing, Arctic Circle Raceway (ACR), tydeligvis nedgraderes til regionalt hovedanlegg, mens man sannsynligvis med et pennestrøk skal oppgradere et eventuelt nytt anlegg på Eggemoen til nasjonalt hovedanlegg !!!
Er det virkelig så enkelt å nedgradere et riksanlegg og gi et annet anlegg denne statusen ?

Alle som fulgte med i timen husker hva den forrige NMF-presidenten sa ville skje med ACR da det nye anlegget på Eggemoen stod klar.

Er klubbene i Norge klar til å betale regningen dersom nå i første omgang ACR går konkurs, samt at NMF nå skal gå inn på et nytt baneprosjekt på Ringerike ? Hvem sitter igjen med regninga dersom verst utenkelige scenario skjer ?
Jo da, det vet vi som jobber på grasrotnivået i landets mange klubber. Det blir vi som til siste slutt får regninga.

Det samme skjedde da NIF / NOK gikk på den store økonomiske smellen for et par år siden. Det ble nettopp klubbene i Idretts-Norge som måtte betale regninga. Vi fikk ikke direkte ei regning i posten, men flere titalls millioner kroner i støtte til aktiviteter i øremerkede midler til klubber og lag i Norge ble borte. Dette har gitt ringvirkninger vi kommer til å merke i flere år fremover. Man behøver ikke være verken rakettforsker eller inneha doktorgrad for å se konsekvensene av dette.

Svært mange klubber av NMF`s medlemsmasse er dessverre ikke godt nok kjent med hva som skjer i kulissene rundt den siste tidens hendelser. Det er beklagelig at det har vært et slikt spill for galleriet og ikke minst all usakelig drittslenging i hytt og pine fra sentrale idrettspersoner som faktisk burde vite bedre, men de er dessverre innvalgt i posisjoner de aldri skulle hatt.
Dyktige mennesker innen godt organisert klubbarbeid blir skjelt ut, og nærmest idiotforklart fordi man ikke følger ledestjerna.

Det som i tillegg er så tragisk er at ute i klubbene i Norge finnes svært mange ressurssterke personer som går langt utenpå «verdensmestrene» i NMF-systemet. Disse menneskene stiller spørsmål om hva som egentlig foregår, og hvordan det egentlig går an å forholde seg til en slik forbundsledelse!

Sprengstoff ja, men dette er virkeligheten vi lever med på grasrota !

Uansett, det er godt å registrere at vi fremdeles har folk i sentrale posisjoner innen idretten i Norge som tør å ta en avgjørelse etter at flere fakta er kommet på bordet. Om alle fakta er kommet på bordet vites ikke, men allikevel har man hatt ryggrad nok til å ta en avgjørelse stikk i strid med det enkelte personer / miljøer har kjempet mot med både skitne triks og uredelig spill.
Norge er i dag plaget av en feilslått snillisme som gjør oss til nikkedukker, og i det øyeblikk vi tar til motmæle blir vi altså idiotforklart og nærmest mobbet fordi vi er ærlige og lytter til samvittigheten vår.

Heldigvis er det fremdeles en del mennesker som spiller på en ærlig måte, og glade skal vi være for det. Kanskje vi har en fremtid innen idretten allikevel.

Igjen vil vi på vegne av vår klubb gratulere våre venner i Østfold og ønske dere lykke til med fremtiden og utbyggingen av Rudskogen Motorsenter. Dere har vært flinkeste i klassen denne gangen, og dette har dere ærlig fortjent og nå fått belønningen for. Lykke til og stå på for nasjonalt hovedanlegg for motorsport. Vi støtter dere !

Mvh Solør MCK v/ Styret

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser