Ønsker å forby all motorsykkelsport innen 2016

I dette høyst overraskende notatet, som vi av åpenbare grunner ikke kan offentligjøre ennå, heter det blant annet følgende:

-I og med at utallige undersøkelser har vist at det er motorsport som står for den aller største trusselen mot miljøet, og mest sannsynlig har stor del av skylden for den globale oppvarmingen, må vi nå aksjonere. Vi ser for oss at det første og viktigste steget vi kan ta nå, er å få bukt med motorsykkelsporten. Dette er en gren som dessuten tiltrekker seg uønskede elementer, noe den eminente vararepresentant for Krf i Karmøy tidligere så treffende har beskrevet og utdypet med "Motorsport fører til pølser og øl!" (Saken: http://www.bike.no/hem/fjord-motorpark-vil-fre-til-plser-mineralvann-og-l) 
For å minimalisere skadene denne sporten påfører miljøet i mellomtiden, vil vi straks fremme forslag om umiddelbar innføring av radarkontroller på alle arrangementer allerede fra 2013. Her ønsker vi at norsk vegtrafikklov skal gjelde, uten unntak. Vi vil også trykke på for at alle kjøretøy skal bli byttet ut med elektriske snarest mulig.

Mattilsynet enige
I et svar til miljøverndepartementets forslag, uttales det bl.a. :
-Dette er et tiltak vi ser på som en redningsplanke. Etter flere års studier av dyreliv i tilknytning til motorsportsanlegg, har vi kunnet konkludere med følgende: I perioden 2011-2013 kan vi påvise at minst 3 har elg løpt på seg brokk på grunn av den utagerende lydbruken. Dessuten en tragisk sak med en grevling som fikk en stygg lyskestrekk.

Bike har ikke lykkes å få tak i represententer fra Nmf for kommentarer.
Er dette slutten for all motorsport?

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser