Omveltning i NMCU

NMCU’s nye sentralstyre for 2024. Skal man dømme etter pressemeldingen har de litt å ta tak i…

PRESSEMELDING

Norsk Motorcykkel Union (NMCU) har 24. februar hatt årsmøte i Bodø. Årsmøtet ble avholdt i Bodø Motorsykkel Clubs lokaler med 46 stemmeberettigede til stede. Årsmøtet behandlet vanlige årsmøtesaker der noen saker fikk større oppmerksomhet enn andre. Av de saker som skapte stort engasjement var behandlingen av regnskapet for 2023 et tema, der årsmøtet etter lang debatt vedtok å ikke godkjenne regnskapet. Som et resultat av dette valgte sentralstyret å fratre med øyeblikkelig virkning. Årsmøtet vedtok å fortsette sine forhandlinger med unntak av budsjett og virksomhetsplan for 2024, samt at et nytt styre skulle velges med den funksjonstid som vedtektene har fastsatt. Nytt styre får i oppdrag å sende forslag til budsjett og virksomhetsplan ut til behandling i kretsene. Det nye styret ser frem til et godt samarbeid og god kontakt med både kretser og medlemmer. Nyvalgt styre er

Leder: Olea Kvalsvik, Møre og Romsdal
Nestleder: Tormod Wood Oslo og Akershus
Styremedlemmer: Egil Pedersen, Rogaland
Sissel Stuberg, Hordaland
Robert Biederbick, Hordaland
Karin Ljunggren, Nordland
Vara:
Tor Egel Edvartsen Østold
Silje Lilleberg Sør-Trøndelag

For nærmere informasjon, kontakt styreleder Olea Kvalsvik på tlf 977 71 016 eller e-post oleakvalsvik@gmail.co

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser