Økt salg, men dårligere inntjening…

Norske MC-Forhandlerne som raskt innførte gode smittevernstiltak som ga trygghet for både kunder og ansatte. Dette er en viktig årsak til at MC-salget i år er høyere enn noensinne.

MC-verdenen er mange-fasettert og vårt nærmeste kontaktledd er forhandlerne. Hvordan de opplever dagens situasjon? Vi har fått inn en pressemelding fra Norsk MC-Forhandler Forening (NMCF) som gir litt bakgrunnsinfo:
P r e s s e m e l d i n g: Økt salg, men likevel lavere inntjening for motorsykkelforhandlerne i Norge!
De siste årene har sterk og omfattende profesjonalisering av motorsykkelforhandlerne ført til at bransjens egen frykt for lavere salg i forbindelse med Covid 19, vist seg å være ubegrunnet –salget har faktisk økt, og i omtrent samme takt som i tidligere år. Olaf Olstad, generalsekretær i NMCF kan fortelle at årsakene til dette er flere:
A: Godt smittevern: Forhandlerne har raskt innført gode smittevernsregler som gir trygghet for både kunder og ansatte.
B: Kundenes prioriteringer: Fraværet av utenlandsreiser gjør at mange velger å kjøpe kapitalvarer som fritids-produkter av type motorsykkel, fritidsbåt eller liknende.
C: Kvalitetssikring: Produsentene av motorsykler eller vi motorsykkelforhandlere får i nyere tid ytterst sjelden klager på produktene.

Olaf Olstad i NMCF påpeker at motorsykkelbransjen nå får sjelden klager på de tusenvis av nye motorsykler som selges hvert år. Gode produkter og en markant profesjonalisering av sluttleddet.
(Foto: MC-avisa)

Motorsykler er i dag et like pålitelig produkt som biler. Og skulle motorsykkelforhandlerne en sjelden gang likevel få en henvendelse ang. klage så blir dette behandlet
raskt, ifølge de opplysninger Olstad sitter med. NMCF medlemmenes mantra er: Fokus på norske motorsyklister!
Men denne solskinnshistorien har dessverre også en bakside. Olaf Olstad sier videre:-Valutapåslag som en følge av en svak norsk krone, økte kostnader for forhandlerne på grunn av Covid 19 samt dårligere kår for motorsykkelbransjen enn bilbransjen når det gjelder nye og mer miljøvennlige incentiver fra politikernes side, fører til en lite logisk og økende skjevhet i konkurranseforholdene mellom bil og MC-bransjen. -Dette igjen innebærer at på tross av økt salg, synker likevel inntektene våre og de er i dag godt under tre prosent i bunnlinjen – en utvikling som må bremses opp for å unngå at MC-forhandlere ikke har råd til å ansette kvalifisert personale og går med tap. Vi er overbevist om at den tilliten og kontakten som er oppnådd mellom kunder og forhandlere de siste årene ikke bare er kommersielt fornuftig, men det er også et viktig bidrag til reduksjon av ulykker og bidrar
til en sikring av at motorsykkelparken i Norge er i perfekt teknisk stand til enhver tid. Her må bransjen rette en stor takk til NMCU som definitivt er den største bidragsyteren. Vi i NMCF har jobbet tett med NMCU i arbeidet med «NMCFs Frivillig kjøretøykontroll og – autorisasjon m.m, sier generalsekretæren i NMCF Olaf Olstad.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser