Økt risiko for viltulykker

I mai og juni støter elg og rådyr fra seg fjorårskalvene. De unge dyrene må nå klare seg selv, og søker seg til nye beitemarker. Akkurat nå er det mange dyr som beveger seg i skogene, unge dyr søker seg til steder de ikke har vært før, og dette kan føre til at de havner ute på veien.

Nå er det derfor viktig både å holde ekstra utkikk og å tilpasse farten etter faren for vilt.
 

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser