Nytt veifelleskjema

Når man oppdager et farlig forhold på eller ved veien er det viktig at man melder fra så raskt som mulig. Det betyr at man aller først må ta fram mobilen og ringe vegtrafikksentralen på telefon 175.

Det er imidlertid også svært viktig at det kommer en skriftlig henvendelse. Så fort man har tilgang til Internett bør man derfor også bruke det elektroniske veifelleskjemaet. Dette finnes nå på NMCUs nettsted.

Det utfylte skjemaet går til Trafikksikkerhetsseksjonen i Vegdirektoratet, som så gir beskjed til rette vedkommende i det området der du oppdaget forholdet. Det går automatisk kopi til NMCU-kontoret i Moss, der det blir ført logg over alle rapporterte veifeller.

Send kun rapport om FARLIG vei – ikke dårlig vei. Vi har klart å få myndighetene til å ta veifellemeldingene våre på alvor og dersom vi bruker skjemaet til å klage og syte over dårlig veistandard blir det som å rope «ulv, ulv» – til slutt vil man ikke lengre ta meldingene våre alvorlig

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser