Nye pendlerparkeringsplasser i Oslo sentrum

Plassene ligger riktignok utenfor Ring 1, men er et skritt i riktig retning fra Bymiljøetatens side, og NMCU takker for et konstruktivt samarbeid i prosessen.

Pendlerparkeringen opprettes på våren/ forsommeren 2018. Det vil bli rundt 20 plasser i Møllergata, på broen over Vaterlandstunnelen, og cirka åtte plasser rett bak DnBs hovedkontor på baksiden av Barcode-rekken i Bjørvika.

NMCU Oslo Akershus krets håper en etter hvert kan se på flere aktuelle adresser ved sentrale knutepunkter i randsonen av Ring 1, og vil holde tett kontakt med Bymiljøetaten i tiden fremover.

Siden hovedstaden er en by som fremstår som mer og mer fiendtlig innstilt overfor motoriserte kjøretøyer, er det positivt å kunne melde om denne pendlerparkeringen, og BIKE ønsker NMCU lykke til med det viktige arbeidet i tiden fremover.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser