Nye hjelmlover i USA?

Det er det statlige organet CDC (Centers for Disease Control and Prevention)som har utnevnt en føderal arbeidsgruppe som består av 15 medlemmer som skal jobbe for at alle amerikanske delstater skal pålegges føderale lover om bruk av hjelm, uansett alder og kjøreerfaring.


USAs svar på SMC heter AMA (American Motorcyclist Association), og  har lenge gått i bresjen for «personlig frihet og ansvar” innenfor disse områdene. De har brukt argumenter som at «det er bedre å jobbe for å motvirke motorsykkelulykker enn å tvinge førerne til å bruke hjelm».

Men å innføre hjelmpåbud over hele USA kommer kanskje til å bli like vanskelig som å innføre føderale lover mot håndvåpen. Dette blir en tøff kamp, og risikoen er stor for at kampen opphører på lobbyistnivået.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser