Nye EU-regler for typegodkjenning

Ifølge NMCUS hjemmeside gjenstår det ennå noen formaliteter før forordningen kan tre i kraft her i Norge, men på sikt må disse reglene innføres til punkt og prikke. De overskriver den norske Kjøretøyforskriften, og skjerper spesielt kravene når det gjelder sikkerhet og miljø. I kortform kalles den nye forskriften Motorsykkelforskriften. Men den gamle Kjøretøyforskriften vil fortsatt danne grunnlag for nasjonale enkeltgodkjenninger og nasjonal godkjenning av mindre serier. 

FEMA og FIM Europe har fra 2008 deltatt aktivt med utforming av den nye forordningen, og har faste representanter i EU-kommisjonens Motorcycle Working Group. FEMA/FIM Europe har for eksempel fått gjennomslag for at det ikke lenger er mulig å ha en nasjonal 100 hk-grense, at vedlikeholdsinformasjon fra motorsykkelens datahjerne skal være tilgjengelig for alle, at fabrikkene må oppgi CO2-utslippstall for alle nye modeller, det skal ikke innføres anti-trimmingsregler for tunge motorsykler, og fra 2020 må utslipp fra tunge motorsykler være innenfor grenseverdiene for typegodkjenning i minst 35 000 kilometer.

Motorsyklene får strengere utslippsgrenser: Euro 4 fra 2016 og Euro 5 fra 2020. NMCU melder på sin hjemmeside at dette er en fordel siden motorsykler har vært i ferd med å få et rykte som mer forurensende enn biler. Det er imidlertid usikkert om utslipp fra motorsykler og biler kan sammenlignes direkte, fordi det benyttes en helt ulik testsyklus. Men etter at det ble avslørt at VW har manipulert utslippsverdiene fra en av sine dieselmotorer, er det fremmet EU-krav om at biler også må få en dynamisk testsyklus som for motorsykler.

Det innføres krav om at L-kjøretøy må ha et system for egendiagnose (On Board Diagnostics – OBD). De fleste nye motorsykler har allerede en enkel utgave av dette, men det kreves nå et mer avansert system med flere sensorer (OBD II).

Fra 1. januar 2017 må lett MC ha enten ABS eller CBS (kombibremser). Mellomtunge og tunge motorsykler må være utstyrt med ABS fra samme dato.

Det vil fortsatt være mulig å typegodkjenne mindre serier nasjonalt. Det vil bli mer omfattende tilsyn med markedet for lett motorsykkel, siden enkelte ikke-europeiske produsenter har gitt feilaktige opplysninger.

Et EØS-land kan kun nekte godkjenning av et bruktimportert enkeltgodkjent kjøretøy hvis en kan bevise at det utgjør en fare for «folkesunnheten». Ellers gjelder fortsatt regelen om at bruktkjøretøy med EU-typegodkjenning (CoC) automatisk skal godkjennes i Norge.

Foto: Honda

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser