Ny MC-politikk med nye koster?

Ny regjering betyr ny sjef for samferdselspolitikken. NMCU har tatt en rask titt på hva det vil bety for deg som kjører motorsykkel.

Fremskrittspartiet er imot at det skal innføres periodisk kontroll for MC og moped. Denne saken blir som kjent avgjort i EU, så det kan ikke forlanges at den nye statsråden stanser forslaget. Hvis EU innfører PKK for MC og moped, må det dog forventes at Ketil Solvik-Olsen er knallhard på dette spørsmålet når saken tas opp i EØS-forhandlingene, og at Norge forsøker å lempe så mye som mulig på forslaget. Dette skriver NMCU på sine nettsider.

Fremskrittspartiet understreker at MC og moped spiller en viktig rolle i bytransport. I et eget forslag til Stortinget har partiet forslått å legge til rette for økt bruk av motoriserte tohjulinger, til forskjell fra hva de rød-grønne mente om temaet.

Fremskrittspartiet har ikke tatt endelig standpunkt til protestene mot signalene om at førerprøve for MC skal opphøre på flere trafikkstasjoner.

MC-vennlig holdning?
Partiet er for et sterkt og uavhengig veitilsyn med langt flere tilsynsoppgaver enn i dag. Dermed kan bekymringene over at ingen vedkjenner seg et klart ansvar for sikkerhetssituasjonen på vegnettet langt på vei bli ivaretatt selv om FrP neppe er for innføring av fylkesvise veipatruljer.

Kjøretøyavgifter er ikke Samferdselsdepartementets sak formelt sett, men Fremskrittspartiet har vært svært tydelige på at de ønsker en CO2-komponent i beregningen av registreringsavgiften på motorsykkel, siden en MC i gjennomsnitt slipper ut mindre CO2 enn en personbil. Her bør vi regne med støtte fra Norges nye finansminister Siv Jensen. Også når det gjelder avgift på amatørbygde kjøretøy har Frp signalisert en MC-vennlig holdning.


Tror du det er positivt eller negativt for motorsyklister at vi har fått en ny regjering?

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser