Ny effektbenk fra Fuchs

Fuchs-benken er utviklet i Frankrike, og den er tatt fram for testing av ATV-kjøretøy, men fungerer like bra for testing av motorsykler, forteller Marius Andresen importøren Non-Stop Trading AS. Non-Stop er kjent for kvalitetsdeler til motorsykler. De formidler også testbenker fra Fuchs.

Har du noen ganger testet din motorsykkel i effektbenk? Skriv en kommentar i feltet under!

Som for øvrige Fuchs testbenker måles effekten på hjulet (operatøren bestemmer selv etter hvilken norm; CE, DIN, ISO, SAE). Det kan også beregnes effekt på veivaksel (motor) fordi programvaren beregner tapet som ligger i overføringene gjennom drivverket, sier Marius hos Non-Stop.

Som tilleggsutstyr kan det leveres slik som ekstra vifter for tilluft og avtrekk, Lambda kitt for avgassmåling, elektrisk eller friksjons brems, scooter modul med mer.

Dette med avgassmåling er spesielt interessant ettersom benken kan kombineres med RapidBike bensin/tenningsmodul (eller PowerCommander), pluss en link som forbinder testbenk og modulen og dermed gjør «mappingen» mer eller mindre automatisk.

– Ta kontakt for mer Fuchs info, enten det gjelder denne eller andre benker. Vi informerer om tekniske opplysninger, priser, levering, opplæring, RapidBike og hvilke andre muligheter en slik benk tilbyr, avslutter Marius.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser