Norgestreffet 2016

Ifølge NMCU lyktes Saltdal MC-klubb med å avholde et flott Norgestreff på Rognan. Etter å ha fått diverse tilbakemeldinger kan det slås fast at Norgestreffet 2016 ble gjennomført i god, gammeldags motorsykkeltreff-ånd.

Men i og med at NMCU i år har kommet i den situasjonen at de ikke har søkere for de to neste årene, oppfordres klubber som ønsker å arrangere Norgestreffet om å sende inn skriftlig søknad. Søknaden må være NMCU i hende innen 22 august slik at den kommer med på årsmøtet i Stjørdal 3. september.

Søknaden sendes enten per brev til NMCU, Boks 351, 1502 Moss, eller på e-post til nmcu@nmcu.org. Regelverket for Norgestreffet er lagt ut på http://nmcu.org/om-nmcu.

Da gjenstår det bare å håpe at treffet blir arrangert de kommende årene også.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser